Kõik kategooria kaubad

OSTAPILET - CONTROL

1. AVAGE GOOGLE STORE JA LAADIGE ALLA OSTAPILET-CONTROL APP

2. AVAGE VASTAV TARKVARA OMA NUTITELEFONIS

3. AUTORISEERIGE

SISESTAGE OMA LOGIN AND PASS, MIDA KASUTATE OMA ISIKLIKU KONTO SISSELOGIMISEKS OSTAPILET.EE

4. SÜNDMUSE VALIK

SÜNDMUSE KUUPÄEVA VALIMINE JA VAJALIKU SÜNDMUSE VALIMINE

5. KASUTAMISE SÄTTED

  1. Keele valimine
  2. Lülitage sisse välgu moodi, et paremini skäneerida tumedas ruumis
  3. Skännimismeetod (AUTOMAATNE / MANUAALNE)

7. SKÄNEERIGE PILETIT

A. Pilet on õige B. Pilet on juba skännitud C. Piletit ei leitud

8. SKÄNNIMISPROTSESS

Manuaalne režiim:

1. Suunake kaamera PILETI KOODile
2. Teave pileti kohta kuvatakse ekraanil
3. Järgmiste piletite skännimise jätkamiseks klõpsake nuppu Jätka ekraanil.

Auto režiim:

1. suunake kaamera PILETI KOODile
2. teave pileti kohta kuvatakse ekraanil

Järgmise pileti skännimine algab kolme sekundi pärast (selle aja jooksul saate kasutada ka nuppu JÄTKAKE)

Üldtingimused

OSTAPILET veebikseskkonnas Korraldaja suhtes rakendatavad üldtingimused.

1.Veebilehel www.ostapilet.ee Ürituse piletite müügiks sõlmivad Korraldaja ja veebilehekülje omanik ja haldaja Ostapilet OÜ reg kood 14304264 aadress Pirita tee 20P-441 veebilehekülje kasutamiseks lepingu, milline määrab ära täpsed osapoolte kohustused.

2. Käesolevad üldtingimused on kohaldatavad kõikidele Korraldaja ja Ostapilet vahel sõlmitud lepingutele, kusjuures erinevuse korral üldtingimuste ja lepingus sätestatu vahel loetakse kehtivaks lepingus kokkulepitu.

3. Käesolevas üldtingimustes kasutatavate mõisted nagu Üritus, Korraldaja, Ostja, Pilet Veebilehekülg, Müügileping on sisustatud Ostapilet kasutustingimustes pileti ostjatele ja kohalduvad samuti antud üldtingimustes.

4. Ostapilet vahendab veebilehe www.ostapilet.ee kaudu Üritusele piletite müügilepingu sõlmimise võimalust (piletite müük ostjale) Korraldaja ja Pileti ostaja vahel.

5. Ostapilet müügilepingu sõlmimise (pileti müügi) vahendajana ei vastuta vahendatud müügilepingu (ostetud pileti) alusel tekkinud õigussuhtes tekkivate kohstuste eest Korraldaja ja pileti ostja või kolmanda isiku ees. Ostapilet ei vastuta mingil juhul Pileti ostuga tekkinud Korraldaja kohustustega Ostja ees nagu ürituse toimumine, edasilükkamine, sisu muutmine jms. juhud.

6. Piletite müügiks veebilehel www.ostapilet.ee esitab Korraldaja taotluse Üritusele Piletite müügilepingu vahenduslepingu sõlmimiseks Ostapilet`iga. Kui Ostapilet kahtleb taotluses esitatud andmetes või need on puudulikud kohustub Korraldaja Ostapilet esimesel nõudmisel esitama dokumentaalsed tõendeid, mis kinnitavad ürituse toimumise asjaolusid (kinnitavad lepingud ürituse koha üürimiseks, lepingud väljareklaamitud artistide osalemise kohta üritustel jne.)

7. Piletite müügilepingute vahenduslepingu sõlmimise järgselt saab Korraldaja õiguse kasutada veebilehekülge www.ostapilet.ee Piletite müügiks. Pileti ostu toimumist veebilehekülje vahendusel loetakse müügilepingu sõlmimiseks Korraldaja ja Ostja vahel ja Ostapiletit loetakse sõlmitud müügilepingu vahendajaks. Ostapilet vahendajana ei vastuta ühelgi juhul Ürituse toimumise eest, samuti selle sisu reklaamitule vastavuse eest.

8. Müügilepingute vahendamisest ülevaate saamiseks loob Ostapilet Korraldaja jaoks infotehnilise võimaluse, mille alusel saab Korraldaja juurdepääsu Piletite müüginfole.

9. Korraldaja kohustub ostma tagasi kõik piletid kui Üritus jääb ära, samuti kui muudetakse oluliselt esinevate artistide nimistut ja Ostja soovib seetõttu Pileti tagastada, samuti kui muudetakse Ürituse toimumise kohta ja Ostja soovib seetõttu Pileti tagastada.

10. Korraldaja kohustub Ürituse ärajäämisel koheselt edastama info Piletite tagasiostmise kohta kas Ostapilet veebilehel Ürituse reklaami juures ja muul viisil üldsusele kättesaadaval viisil.

11. Korraldaja annab nõusoleku Ostapilet nime paigutamiseks ostja poolt ostu sooritamise järgselt genereeritaval piletil, samuti Ostapilet kohta info avaldamiseks Ürituse reklaamides üldsusele. Reklaami mahud ja viisid lepitakse eraldi kokku.

12. Korraldaja kohustub mitte kasutama Ürituse piletite müügiks teisi müügilepingute vahendajaid.

13. Korraldaja aktsepteerib Ostapilet veebilehekülje kaudu või Ostapilet käest kohapeal enne üritust Ostja poolt ostetud originaal, väljatrükitud või elektroonilist piletitpiletit ja tagab selle esitamisel Üritusele sissepääsu.

14. Vääramatu jõu ilmnemise korral ei ei vastuta pooled Lepingu rikkumise eest VÕS-i § 103 sätestatud korrale vastavalt.

15. Käesolevad üldtingimused kehtivad kuni nende muutmiseni Ostapile poolt. Üldtingimuste muudatused jõustuvad peale nende avaldamist veebis.

16. Piletite müügivahendusteenuse lepingu sõlmimisega Ostapilet`iga nõustub Korraldaja üldtingimustega.

17. Kõik vaidlused Poolte vahel lahendatakse läbirääkimise teel, kokuleppele mittejõudmisel vastavalt EV seadusandlusele Harju maakohtus.