Kõik kategooria kaubad

E - pilet

Elektrooniline pilet (E - pilet) on mugav viis osta pilet kõikjal kus on internet.

E - pileti saab trükkida kohe peale ostu. Juhul kui teil puudub printimisvõimalus, siis ostetud pilet saadetakse märgitud e-posti aadressile, kust seda saab hiljem endale sobival ajal välja trükkida.

Samuti sooritatud pileti link võib alati leida teie personaalses kontos, logides sisse meie online keskkonda.

E - pileti printimiseks peab olema arvutisse installeeritud Acrobat Reader tarkvara.

Iga E - pilet sisaldab unikaalset triipkoodi, mis tagab pileti autentsuse ning teie pääsu üritusele.

Kuidas osta

Kuidas osta piletit OSTAPILET.EE keskkonnas

1. Külastage online keskkonda www.ostapilet.ee

2. Valige välja sobilik üritus

3. Valige välja ''Osta Pilet'' - see suunab Teid vaba kohtade valikuks. Tähelepanu! Klubi üritustel võivad olla mitte fikseeritud kohad (klubi pääse või VIP sektor)

4. Valige sobilik koht või kui tegemist on klubi üritusega - soovitav hulk pileteid

5. Vajutage ''Osta Pilet'' nupule

6.Valige autoriseerumis meetod - Autoriseerimine (kui Teil on juba olemas kehtiv profiil), Registreerimine või Osta ilma registreerimata

7. Vajutame Registreerimis nupule ja Edasi

8. Valige makseviis : valige pangalingi või krediit kaardi võimalust

9. Sooritage ostu

10. Pärast edukat ostu sooritamist, Teie e-maili peale tuleb elektrooniline pilt (PDF), mis oleks vaja edaspidi väljaprintida.

11. Võite printida pileteid ka oma kontolt, logides sisse oma kasutajanime ja parooliga (ärge andke edasi oma kasutajanimi ja parooli kolmandatele isikutele).

Kui Teil on lisaküsimus, palun kontakteeruda meiega info@ostapilet.ee

Makseviis

Siin on kõik saadaval olevad makseviisid

OSTAPILET kasutustingimused

OSTAPILET kasutustingimused

Käesolevad kasutamistingimused kohalduvad OSTAPILET ja Ostja vahel veebikeskkonnas www.OSTAPILET.ee piletite ostmisel.

1. Mõisted

1.1. OSTAPILET – OÜ OSTAPILET, registrikood 14304264, mis vahendab Ostja ja Korraldaja vahel piletimüügilepingu sõlmimist.

1.2. Ostja – piletit osta sooviv :

a) füüsiline täisealine isik, kelle tegevus ei ole piiratud kehtiva kohtumäärusega;

b) alaealised isikud, sealhulgas 14-18 aastased, kellel on vaja eestkostja nõusolekut tehingute tegemiseks, välja arvatud juhul, kui nad otsustavad ise oma sissetuleku üle;

c) juriidiline isik keda esindab seaduslik esindaja ;

d) kõik eelpool nimetatud isikute nõuetekohaselt volitatud esindajadisik.

1.3. Korraldaja- juriidiline isik ehk Pileti müüja, kes korraldab Ürituse ja kes vastutab Piletist ja kõigi üritusega seonduvate õiguste ja kohustuse eest Pileti ostja ees.

1.4. Müügileping – leping, mis sõlmitakse Ostja ja Korraldaja vahel OSTAPILET veebilehekülje vahendusel toimuva Pileti ostuga.

1.5. Veebilehekülg – OSTAPILET poolt toodetud ja hallatav piletimüügikeskkond Korraldaja poolt korraldatavale Üritusele Pileti ostmiseks.

1.6. Pilet – väljatrükitud pilet või elektrooniline originaalpilet või kohapeal enne Üritust lunastatud Pilet, mis tagab selle esitajale õiguse Üritusel osalemiseks.

1.7. Üritus- Korraldaja poolt avalikkusele korraldatav sündmus (kontsert, etendus, spordivõistlus, mess vms vaba aja veetmise sündmus), mille Korraldaja korraldab ning millest osa saamiseks on vaja osta Pilet.

1.8. Isikuandmed-mistahes füüsilise isiku kohta käiv informatsioon, mille kaudu on võimalik isikut kindlaks teha, sealhulgas sellistele andmetele nagu nimi, isikukood, kontaktandmed

2. Pileti ostmine

2.1.. OSTAPILET OÜ omab ja haldab veebilehekülge, mille vahendusel saavad Ostja ja Korraldaja sõlmida omavahel müügilepinguid s.t. Ostja saab osta Pileti(d) Korraldaja poolt korraldataval sündmusel osalemiseks.

2.2.OSTAPILET veebikeskkonnas www.ostapilet.ee väljareklaamitud Ürituse Pileti(te) müügi vahendamise kohta on OSTAPILET ja Korraldaja sõlminud omavahelise müügilepingute vahendamise lepingu.

2.3. OstaPilet.ee platvormi maksevahendajad on Maksekeskus AS, Swedbank ja SEB pank.

2.4. OSTAPILET müügilepingu vahendajana ei vastuta Korraldaja ja Ostja vahel Pileti ostuga sõlmitud müügilepingu sisu ega kohustuste eest.

2.5. OSTAPILET sõlmitud müügilepingu vahendajana ei oma kohustust vahendatud müügilepingut täita.

2.6. OSTAPILET müügilepingu vahendajana ei osta Pileteid tagasi ega vaheta neid ümber. Seda saab teha ainult Korraldaja.

2.7. Pileti ostuga sõlmitud Müügilepingu tingimused s.h. Ostja õigused ning Korraldaja kohustused määratakse Korraldaja poolt, kes omab täielikku vastutust Ürituse toimumise eest ning vastutab Ürituse sisu vastavuse kohta väljareklaamitule.

2.8. Müügileping loetakse Ostja ja Korraldaja vahel sõlmituks Pilet hinna laekumisega OSTAPILET arveldusarvele.

2.9. Pärast Ostja makse sooritamist saadetakse Ostja poolt ostetud kinnituskiri ja PDF-piletid ostmisel ostja määratud e-posti aadressile.

2.10. Kui ostja e -posti aadressile ei jõuta pärast ostu sooritamist kinnituskirja ja kirjale lisatud PDF -pileteid, on vaja:
2.10.1. logige oma kontole ostapilet.ee platvormil sisse, kasutades registreerimisel määratud kasutajanime ja parooli, kui ost sooritati ilma registreerimiseta, peate:
2.10.2. võtke ühendust Ostapileti toega e -posti teel: info@ostapilet.ee.

3. Ostja kinnitused

3.1. www. OSTAPILET.ee veebileheküljel toimingu tegemisega kinnitab Ostja, et ta:

3.1.1.vastab OSTAPILET kasutamistingimuste punktis 1.2 väljatoodud Ostja tingimustele;

3.1.2 omab legaalseid vahendeid tehingu sooritamiseks;

3.1.3 kohustub täitma käesolevaid veebilehe kasutustingimusi.

3.1.4 enda identifitseerimisel püsikliendiks registreerimisel või Pileti ostmisel OSTAPILET veebilehel edastab endast tegelikkusele vastavat informatsiooni (nimi, perenimi ning kontaktandmed: telefoninumber ja e- mail).

3.1.5 hoiab veebileheküljel püsikliendiks registreerumisel oma kasutajanime ja parooli turvaliselt, välistades selle info sattumise kolmandata isikute kätte.

3.1.6 on teadlik, et tehingute tegemise eest veebilehel kolmandate isikute poolt tema püsikliendikontot kasutades loetakse püsikliendikonto omanik tehingut teinud isikuks ja temal tekib täielik vastutus sellisel viisil sooritatud tehinguga kaasnevate kohustuste eest.

3.1.7. on teadlik, et iga ostetud Pilet on unikaalne ja Pileti kopeerimine ja edasimüümine on keelatud ning Pileti QR kood annab õiguse pilet ühekordseks kasutamiseks.

3. 1.8. on teadlik, et vastutab pilet väärkasutuse eest.

3.1.9. on teadlik, et Korraldaja vastutab Piletiga seotud õiguste ja kohustuse eest.

3.1.10. on teadlik, et tal puudub Pileti ostuga Korraldajaga sõlmitud müügilepingust taganemise õigus Võlaõigusseaduse § 53 lg 4 p 72 kohaselt.

4. Ostja Kohustub

4.1.iga toimingu tegemisel ja andmete sisestamisel hoolikalt kontrollima tema poolt esitatavaid andmeid ja vastutama esitatud andmete õigususe eest, kandes endapoolse eksimisega kaasnevat võimalikku riisikot.

4.2. Juhul, kui piletid ei ole jõudnud ostja e-maili aadressile kolme tunni jooksul pärast ostu

sooritamist ja tasumist, peab ostja sellest OSTAPILET-it informeerima e- maili info@ostapilet.ee teel.

4.3 mitte muutma, kopeerima, edastama, müüma või reprodutseerima piletit.

4.4 mitte kahjustama OSTAPILET veebikeskkonda ükskõik millisel viisil, mille tagajärjeks on veebilehe ülekoormamine või töö halvamine või muu veebilehe toimimisele kahjulik tagajärg.

Sellise tegevuse korral kannab Ostja täit vastutust oma tegevusega tekitatud kahjude eest.

5. Ostjal on õigus

5.1. OSTAPILET Veebileheküljel väljareklaamitud Ürituste seast meelepärasele Üritusele piletite ostmiseks.

5.2. registreerida ennast veebilehel OSTAPILET püsikliendiks.

5.3. esitada Piletite ostuga seonduvaid küsimusi, kaebuseid ja ettepanekuid ning taotlusi OSTAPILET klienditoe e- mailile klienditugi@ostapilet.ee .

5.4. kasutada Pileti ostul soodskoodi ja muid soodustusi kui sellised on olemas. Sooduskoodi soodustuse saamiseks genereerib ja muud soodustused väljastab Korraldaja või Korraldaja lepingupartner ning nende kasutamise teeb veebilehel võimalikuks OSTAPILET. Kusjuures OSTAPILET ei kontrolli soodushinnaga või sooduskoodiga Pileti ostmisel (näiteks soodustus õpilastele, pensionäridele) soodustuse saamise õigustust. Seda kontrollitakse Ürituse toimumise kohal. Soodustuse õiguse vale kasutus annab Korraldajale õiguse Pileti omanikku Üritusele mitte lubada.

6. OSTAPILET omab õigust

6.1. muuta OSTAPILET veebileskkonna kasutustingimusi igal ajal ühepoolselt. Kasutustingimuste muudatused jõustuvad nende avaldamise päevast veebilehel www. ostapilet.ee

6.2.katkestada müügilepingu vahendamine s.t. Pileti ost, kui OSTAPILET-il on kahtlus, et Ostja tegutseb ebaausalt või seadusevastaselt või Ostjana tegutseb isik, kes ei vasta käesolevates kasutamistingimustes punktis 1.2. sätestatud tingimustele.

6.3. piirata müüdavate piletite arvu Ostja kohta veebilehel tulenevalt Korraldaja poolt antud juhistest kasutades selleks vastavaid tehnilisi seadistusi.

7. OSTAPILET on kohustatud

7.1. Ostu sooritamise järgselt saatma Ostjale tema poolt ostetud Piletid Ostja poolt etteantud e- mailile.

7.2. Ostja püsikliendikonto parooli kaotuse või unustamise korral võimaldama turvaliselt paroolivahetuse püsikkliendikonto taaskasutamiseks.

8. OSTAPILET ei vastuta

8.1. Kolmandate osapoolte poolt osutatavate teenuste toimimises võimalike kakestuste eest, mille tõttu Pileti ostul võib rahaülekanne ebaõnnestuda.

8.2. Ostja poolt esitatud ebaõigete andmete eest, sh arvelduskonto numbri või emaili aadressi ebatäpsuse eest.

8.3. Pileti kolmandate isikute kätte sattumisega kaasnevate kahjude eest, juhul kui pilet satub

kolmanda isiku kätte ebakorretse emaili aadressi sisestamise tõttu või automaatse

suunamise tõttu või püsikliendikonto ebaõigete andmete tõttu.

8.4. Ostjale edastatud Pileti hävimise ega rikkumise ja kadumise eest. Samuti ei vastuta OSTAPILET e- mailile saadetud Pileti kustumise/kadumise eest mailboksis ega Pileti väljatrükkimisel tekkivate tõrgete eest.

8.5. Korraldaja mistahes tegevuse eest, sh ürituse reklaami ja sisu vastavuse eest tegelikkusele, Ürituse asendamise või ärajäämise eest. Kõik Piletist tulenevad pretentsioonid lahendab korraldaja.

8.6. Veebilehel www.ostapilet.ee Korraldaja poolt üleslaetud informatsiooni ja seal olevate suunavate linkide alusel saadava info eest.

8.7. Ostja ja Pileti kasutaja isiku samasuse eest ega sellest tingitud mistahes kahjude eest.

9. Intellektuaalne omand

9.1. OSTAPILET-ile kuuluvad kõik autoriõigused Veebileheküljele. Autoriõigusega on kaitstud eraldi ka Veebileheküljel olevad teosed, kaasaarvatud seal kasutatav tarkvara, seal asuvad, tekstid, andmebaasid, graafilised kujundused ja värvilahendused.

9.2. Ostjal ega teistel isikutel ei ole ilma OSTAPILET eelneva kirjaliku nõusolekuta õigust

Veebilehekülge tervikuna ega eraldi selle koostisosi mistahes viisil kopeerida, levitada,

edastada, tõlkida, lülitada teistesse andmebaasidesse, teha väljavõtteid jms viisil kasutada.

9.3. Ostja või muu isiku poolt veebilehekülje või selle koosseisu kuuluvate teoste ilma OSTAPILET eelneva kirjaliku nõusolekuta kasutamine või neile viitamine on õigusvastane ja toob endaga kaasa seaduses ettenähtud vastutuse ja kohustuse hüvitada seadusvastase tegevusega tekituatud kahju ja saamata jäänud tulu.

10. Privaatsuspoliitika ja isikuandmete töötlemine

10.1 Privaatsuspoliitika sätestab reeglid isikuandmete säilitamiseks, kogumiseks ja töötlemiseks, juhul, kui Pileti ostuks kasutatakse veebilehekülje ostapilet.ee teenuseid.

10.2. Privaatsuspoliitka on mõeldud turvalisuse ja isikuandmete kaitse tagamiseks Ostjale, et kaitsta neid ebaseadusliku isikuandmete kasutamise eest.

10.3 Privaatsuspoliitika läbiviimisel lähtub OSTAPILET, kes on Ostja isikuandmete töötlejaks Isikuandmete kaitse seadusest ja teistest EV seadustest ning Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmääruses sätestatud põhimõtetest .

10.4. OSTAPILET kogub ja töötleb järgmisi Ostja isikuandmed: ees- ja perekonnanimi, e-maili aadress ja telefoninumber ning püsikliendi nimi, mis võimaldavad Ostja isikut tuvastada ja millised on Ostja edastanud veebilehel Piletit ostes või püsikliendiks registreerudes.

10.5 Ostja annab Piletit ostes või püsikliendiks registreerimisel nõusoleku, et OSTAPILET võib Ostja isikuandmeid töödelda. Nõusolek sisaldab ka endas OSTAPILET õigust edastada Ostja isikuandmeid temaga samasse gruppi kuuluvatele ettevõtetele ja OSTAPILET omanikumuutuse korral OSTAPILET omandajale. Teistele isikutele isikuandmeid ei edastata.

10.6. OSTAPILET-omab õigust töödelda Ostja isikuandmeid ilma Ostja nõusolekuta seadusest tulenevate kohustuste ning poolte vahel sõlmitud lepingu täitmiseks ning vajadusel kasutada neid toimingute tõendamiseks.

10.7. OSTAPILET töötleb Ostja isikuandmeid minimaalses võimalikus ulatuses, üksnes teenuse

osutamise eesmärkidel (Pileti ostu vahedamine, uudiskirja levitamine, maksevõimaluse loomine) ning seni, kuni see on vajalik isikuandmete töötlemise eesmärkide saavutamiseks. OSTAPILETon õigus säilitada Ostja isikuandmeid nõuete esitamise tähtaja möödumiseni.

10.8. OSTAPILET tagab Ostja isikuandmete konfidentsiaalsuse ning nende töötlemise seaduslikkuse.

10.9. Ostjal on õigus isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek igal ajal tagasi võtta, nõuda

isikuandmete töötlemise lõpetamist ja kogutud isikuandmete kustutamist või sulgemist, samuti püsikliendikonto sulgemist.

11. Teenustasud

11.1 Igale OSTAPILET veebilehe kaudu ostetava Pileti hinnale lisandub Pileti ostul teenustasu, mille suuruseks on 0.50 eurot. Erijuhtudel võib ostetava Pileti hinnale ja teenustasule lisanduda ka muid tasusid, mida Korraldaja võib lisada Ürituse toimumise läbiviimiseks vastavalt tema ja kolmanda isiku kokkuleppele, mis on tasumiseks kohustuslikud. Lisaks võib Korraldaja pakkuda välja ka vabalt valitavaid mugavusteenused nagu näiteks toitlustus üritusel, parkimisvõimalus ürituse lähedal parklas jne., mille ostmise kohustust Ostjal ei ole kui ta ei soovi teenuseid kasutada.

12. OSTAPILET kasutustingimustega seotud muud sätted

12.1. Kasutustingimused jõustuvad OSTAPILET ja Ostja vahel hetkest, kui Ostja annab käesolevate kasutustingimuste nõustumise kohta vastava elektroonilise kinnituse kas Piletit ostes või püsikliendiks registreerimisel

12.2. Kasutustingimusi on OSTAPILET õigus muuta avaldades vastavasisulise info veebileheküljel. Muudatused jõustuvad veebileheküljel avaldamisest.

12.3. Kasutustingimuste mõne sätte vastuolu korral seaduse nõuetega ei mõjuta ülejäänud osas kasutustingimuste kehtivust ja kohaldatavust. Kui mõni kasutustingimuste säte on seadusest tulenevalt kehtetu tarbijast Ostjale, siis kehtib see Ostja suhtes, kes ei ole tarbija (juriidiline isik)

12.4. Veebilehekülje kasutamisest tulenevatele õigussuhetele OSTAPILET ja ’Ostja vahel

kohaldatakse Eest Vabariigi seadusandlust. Poolte vahel tekkivad võimalikud vaidlused Piletite ostmisel OSTAPILET veebilehelt www.ostapilet.ee lahendatakse läbirääkimise teel, kokkuleppe mittesaavutamisel Harju Maakohtus juridiilisest isikust Ostja korral teiste isikute korral määratakse kohtualluvus vastavalt seaduses sätestatule.

Tarbijast Ostja omab õigus pöörduda kaebuse korral tarbijavaidluskomisjoni, mille kohta on leitav info tarbijakaitseamet kodulehelt www.tarbijakaitseamet.ee või esitada kaebus internetipõhiselt Euroopa Liidu kõikidele tarbijatele avatud elektroonilises keskkonnas, mille kaudu saab lahendada e-kauplejatega tekkinud kaebusi. Keskkond hõlbustab nii siseriiklike kui ka piiriüleste tehingutega seotud vaidluste lahendamist. Keskkond kannab nime ODR-platvorm (Online Dispute Resolution ehk veebipõhine vaidluste lahendamine) ning on leitavaadressil https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

12.5 Käesolevad OSTAPILET Veebilehe www.ostapilet.ee kasutustingimused on kinnitatud OSTAPILET OÜ juhatuse otsusega ja kehtivad kuni nende uuendamiseni Veebilehel.

Privaatsuspoliitika

Osta pilet OÜ privaatsuspoliitika

Osta Pilet OÜ (registrikood 14304264, aadress Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Pirita tee 26c/1-10, 12011 „Ostapilet“ või „meie“) privaatsust poliitika. Ostapilet lähtub isikuandmete töötlemisel minimaalsus printsiibist, kui teenuste osutamiseks peame me töötlema teenuse osutamiseks vajalikke andmeid.

Käesolev privaatsuspoliitika reguleerib isikuandmete kogumist, töötlemist ja säilitamist käsitlevaid põhimõtteid. Isikuandmeid kogub töötleb ja säilitab isikuandmete vastutav töötleja Ostapilet (edaspidi andmetöötleja).

1. MÕISTED

Üldmäärus

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta.

Isikuandmed

Igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku („andmesubjekti“) kohta; tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige sellise identifitseerimistunnuse põhjal nagu nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator või selle füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal.

Kehtiv õigus

Kõik kehtivad Euroopa Liidu õigusaktid ning kõik kehtivad Eesti Vabariigi õigusaktid, sealhulgas, kuid mitte ainult, Üldmääruse riigisisesed rakendusaktid.

Klient

Füüsiline isik, kes kasutab, on kasutanud või on avaldanud soovi kasutada Ostapilet teenuseid ning kelle isikuandmeid Ostapilet töötleb, sh seoses Ostapilet e-poe kasutamisega Ostapilet Veebilehe kaudu.

Firma

Osta Pilet OÜ (registrikood 14304264, aadress Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Pirita tee 26c/1-10, 12011).

Töötlemine

Isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, nagu kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine.

Vastutav töötleja

Füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes üksi või koos teistega määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid. Käesolevate isikuandmete töötlemise põhimõtete tähenduses on isikuandmete vastutav töötleja Ostapilet.

Veebileht

Ostapilet veebileht https://www.ostapilet.ee/ ja sellega seotud alamdomeenid.

Volitatud Töötleja

Füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel.

2. ÜLDINE

1. Isikuandmete töötlemise põhimõtted kohalduvad, kui Klient kasutab, on kasutanud või on avaldanud soovi kasutada Ostapileti teenuseid. Muuhulgas kohalduvad isikuandmete töötlemise põhimõtted siis, kui Klient kasutab Ostapileti e-poodi.

2. Ostapilet tagab Kliendi isikuandmete töötlemise kooskõlas kehtiva õigusega. Kõige olulisem õigusakt, millest Ostapileti Kliendi isikuandmete töötlemisel lähtub on Üldmäärus.

3. Kui Teil on täpsustavaid küsimusi Teie isikuandmete töötlemise kohta, palun võtke meiega ühendust alltoodud jaotuses „Kontaktandmed ja küsimused“ toodud kontaktandmetel.

3. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE ÕIGUSLIKUD ALUSED

1. Ostapilet töötleb Kliendi Isikuandmeid üksnes selleks kehtiva õiguse alusel õiguslikku alust omades.

2. Asjakohasel juhul võib Ostapilet töödelda Kliendi andmeid järgmistel juhtudel:

 1. Kliendiga lepingu sõlmimiseks, lepingu täitmiseks, lepingu täitmise tagamiseks või Kliendile teenuse osutamiseks - Ostapileti e-poe kasutajaks registreerumisel ning e-poe kasutamisel (õiguslik alus: Üldmääruse artikkel 6 lõige 1 punkt b);
 2. Ostapileti juriidilise kohustuse täitmiseks, seoses Ostapileti poolt raamatupidamise kohustuse täitmisega (õiguslik alus: Üldmääruse artikkel 6 lõige 1 punkt c);
 3. Ostapilet või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid (õiguslik alus: Üldmääruse artikkel 6 lõige 1 punkt f). Õigustatud huvi tähendab üldjuhul andmete töötlemist ettevõtte siseste protsesside toetamise eesmärgil ja sellele tuginetakse järgmistel juhtudel:

1. Arvete koostamine raamatupidamisprogrammis

2. Äristrateegia arendamise eesmärgil (nõudlus regioonide lõikes)

Kui Ostapilet tugineb õigustatud huvi, oleme läbi viinud õigustatud huvi analüüsi, tagamaks, et andmetöötlus on proportsionaalne. Õigustatud huvi tuginemise kohta täiendavate küsimuste korral ning asjakohasel juhul analüüsiga tutvumiseks palun võtke meiega ühendust alltoodud jaotuses „Kontaktandmed ja küsimused“ toodud kontaktandmetel.

 1. Kliendi antud nõusoleku alusel, uudiskirja saatmiseks (õiguslik alus: Üldmääruse artikkel 6 lõige 1 punkt a). Kui Klient on andnud nõusoleku uudiskirja saamiseks, on tal õigus antud nõusolek igal ajal tagasi võtta pöördudes Ostapileti andmekaitsespetsialistile.

4. TÖÖDELDAVATE ISIKUANDMETE KOOSSEIS

1. Reeglina töötleb Ostapilet Kliendi kohta üksnes neid isikuandmeid, mida Klient on Ostapiletile vabatahtlikult ise avaldanud. Ostapilet ei kogu Kliendi kohta ise andmeid kolmandatest allikatest.

2. Isikuandmete täpne koosseis, mida Ostapilet Kliendi kohta kogub ja töötleb, sõltuvad konkreetsest teenusest, mida Ostapilet asjakohasel juhul Kliendile osutab. Isikuandmete kogumise täpsemad tingimused võivad olla kirjeldatud Ostapileti ja Kliendi vahel sõlmitud lepingus.

3. Kui Klient registreerib ennast Ostapileti e-poe kasutajaks, kogub Ostapileti Kliendi kohta järgmiseid andmeid, mis on vajalikud e-poe konto loomiseks vastavalt e-poe Teenusetingimustele:

 1. kasutajanimi;
 2. ees- ja perekonnanimi;
 3. e-posti aadress;
 4. telefoninumber.

4. Ostapileti e-poe vahendusel (sõltumata sellest, kas Klient on e-poe registreeritud kasutaja või registreerimata kasutaja) tehingu tegemisel (Pileti ostmisel) saab Ostapileti Kliendi kohta järgmised andmed:

 1. Ostapileti e-poest ostetud Piletite andmed (sh sooduspileti ostmise korral andmed soodustuse kohta);
 2. Kliendi pangakonto andmed (pangakonto number ja konto omaniku ees- ja perekonnanimi), mille kaudu tehing tehakse.

5. ISIKUANDMETE EDASTAMINE NING ISIKUANDMETE VASTUVÕTJAD

 1. Ostapilet ei edasta Kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele ilma selleks kehtivat õiguslikku alust omamata.
 2. Ostapilet võib Kliendi isikuandmeid edastada järgmistele vastuvõtjatele:

  - sündmuse korraldajale, kelle sündmusele on Klient pileti ostnud, kui see on vajalik Kliendile üritusega seotud olulise korraldusliku informatsiooni edastamiseks, ürituse ärajäämisel Kliendi ostetud piletite tagasiostmiseks või muul olulisel põhjusel; sündmuse korraldaja andmed on toodud Ostapileti veebilehel sündmuse kirjelduse all, millele pilet on ostetud;
  - kehtiva kohtumääruse või muu seadusliku aluse olemasolul võime isikuandmeid edastada uurimisasutustele, kohtule või muule õigustatud isikule;
  - Ostapiletil on kehtiva alusel õigus kasutada isikuandmete töötlemisel volitatud töötlejaid. Ostapilet volitatud, kes võivad Kliendi isikuandmeid teatud juhtudel töödelda on Ostapileti teenuseosutajad nagu: 1) IT-teenuse osutajad (serveriteenuse pakkujad, IT tarkvara arendajad); 2) makselahenduste pakkujad; 3) veebimajutuse pakkujad; 4) raamatupidamisprogrammi arendaja.
 3. Kui soovite täpsemat infot teie andmetega seotud isikuandmete vastuvõtjate kohta, palun võtke meiega ühendust alltoodud jaotuses „Kontaktandmed ja küsimused“ toodud kontaktandmetel.

6. ISIKUANDMETE SÄILITAMINE

Ostapilet ei säilita isikuandmeid kauem, kui see on lähtuvalt isikuandmete töötlemise eesmärgist vajalik või kehtiva õiguse alusel lubatud.

 1. Ostapileti e-poe registreeritud kasutajate kasutajakontoga seotud isikuandmeid säilitab Ostapilet kuni kasutajakonto kustutamiseni (õiguslik alus: Üldmääruse artikkel 6 lg 1 punkt b lepingu täitmine ja lepingu täitmise tagamine).
 2. Ostapileti ja Kliendi vahel sõlmitud tehingutega seotud isikuandmeid säilitab Ostapileti reeglina kuni 3 aastat tehingu toimumisest (õiguslik alus: Üldmääruse artikkel 6 lg 1 punkt f õigustatud huvi ja tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 146 lg 1 tulenev nõuete aegumistähtaeg).
 3. Ostapileti raamatupidamislikke dokumente, mis võivad teatud juhtudel sisaldada ka isikuandmeid, säilitab Ostapilet 7 aastat vastavalt reeglitele, kui dokumendiga seotud majandustehing algdokumendi alusel raamatupidamisregistris kirjeldati (õiguslik alus: Üldmääruse artikkel 6 lõige 1 punkt c juriidiline kohustus ja raamatupidamise seaduse § 12 toodud säilitamistähtaeg).

7. KÜPSISTE KASUTAMINE

 1. Ostapilet kasutab Veebilehel küpsiseid. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis sisaldavad Kliendi arvutisse talletatavat informatsiooni ning mida kasutatakse Kliendi jälgimiseks või tuvastamiseks.
 2. Klient saab alati vaadata Ostapileti poolt kasutatavaid küpsiseid klienditoe kaudu, saates e-kirja aadressil - info@ostapilet.ee.
 3. Kliendil on õigus oma veebilehitseja sätteid muutes küpsiste kasutamine igal ajal keelata. Sellisel juhul peab aga Klient arvestama, et Veebilehe kõik funktsioonid ei pruugi korrektselt töötada. Küpsiseid on võimalik keelata veebibrauseri juhiseid järgides. Rohkem informatsiooni selle kohta, kuidas küpsised töötavad või kuidas küpsiseid keelata võite leida ka veebilehelt www.allaboutcookies.org.

8. KLIENDI ÕIGUSED

 1. Kliendil on tema isikuandmete töötlemisel kõik kehtivast õigusest tulenevad õigused, eelkõige järgmised õigused:
 • juurdepääsuõigus: Kliendil on õigus igal ajal küsida, kas Ostapiletil on tema kohta isikuandmeid või mitte ning saada teavet selle kohta, milliseid isikuandmeid Ostapilet Kliendi kohta töötleb;
 • õigus isikuandmete parandamisele: Kliendil on õigus taotleda Ostapiletilt oma isikuandmete täpsustamist või parandamist, kui need on ebapiisavad, puudulikud või valed;
 • õigus vastuväidete esitamisele: Kliendil on õigus esitada Ostapiletile vastuväiteid oma isikuandmete töötlemise suhtes, näiteks siis kui isikuandmete kasutamine põhineb Ostapileti õigustatud huvil, sealhulgas profiilianalüüsil otseturunduse eesmärgil;
 • õigus nõuda isikuandmete kustutamist: Kliendil on õigus taotleda isikuandmete kustutamist, näiteks siis, kui isikuandmeid töödeldakse Kliendi nõusolekul ja kui Klient on nõusoleku tagasi võtnud;
 • õigus piirata töötlemist: Kliendil on õigus nõuda, et Ostapileti piiraks Kliendi isikuandmete töötlemist kehtiva õiguse alusel, näiteks kui Ostapilet ei vaja Kliendi isikuandmeid enam töötlemise eesmärkidel või kui Klient on esitanud isikuandmete töötlemise suhtes vastuväite;
 • õigus võtta isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek tagasi: kui Kliendi isikuandmete töötlemine põhineb Kliendi antud nõusolekul, on Kliendil igal ajal õigus Ostapiletilt antud nõusolek tagasi võtta;
 • õigus andmete ülekantavusele: Kliendil on õigus ise saada Ostapiletile isikuandmeid, mida Klient on ise Ostapiletile esitanud ning mida töödeldakse Kliendi nõusoleku alusel või Kliendiga sõlmitud lepingu täitmiseks, kirjalikult või üldkasutavas elektroonilises vormingus, ning, kui see on tehniliselt võimalik, nõuda, et Ostapilet edastaks need andmed kolmandale teenusepakkujale
 • õigus esitada kaebus: Kui Klient leiab, et tema isikuandmete töötlemisel on rikutud tema õigusi, on Kliendil õigus pöörduda nõudega Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.

 1. Kliendi käesolevas peatükis loetletud õigused seoses Kliendi isikuandmete töötlemisega ei ole absoluutsed õigused. Teatud juhtudel võivad teiste andmesubjektide õigused või Ostapileti juriidilised kohustused piirata Kliendi õigusi.
 2. Kliendi isikuandmete töötlemisega kaasnevate õiguste teostamiseks, mistahes isikuandmete töötlemisega seotud taotluste või päringute esitamiseks, palun võtke meiega ühendust alltoodud jaotuses „Kontaktid“ toodud kontaktandmetel.

9. ISIKUANDMETE TURVALISUS

Ostapilet kohustub tagama isikuandmete töötlemise turvalisuse, eesmärgiga kaitsta isikuandmeid tahtmatu või volitamata töötlemise, avalikuks tuleku või hävimise eest. Võttes arvesse teaduse ja tehnoloogia viimast arengut ja rakendamise kulusid ning isikuandmete töötlemise laadi, ulatust, konteksti ja eesmärke, samuti töötlemisest tulenevaid füüsiliste isikute õigusi ja vabadusi ähvardavaid erineva tõenäosuse ja suurusega ohte, rakendab Ostapileti isikuandmete töötlemisel asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid isikuandmete turvalisuse tagamiseks.

10. KONTAKTANDMED JA KÜSIMUSED

Isikuandmete töötlemisega seotud küsimuste korral, palun võtke ühendust Ostapiletiga:

Ostapileti kontaktandmed on:

Firma nimi: Osta Pilet OÜ;

Aadress: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Pirita tee 26c/1-10, 12011

Info Telefon: +372 6338899

E-post: info@ostapilet.ee

Ostapileti andmekaitsespetsialisti kontaktandmed on:

Nimi: Aleksandr Sentšik

E-post: info@ostapilet.ee